Funkce, které si na Senece zamilujete. Zveme Vás na náš webinář plný užitečných tipů! Registrujte se zde:

Často kladené dotazy - SENECA

Funkce aplikace


 • Jsou v plné verzi aplikace opravdu všechny funkce jako ve zkušební trial verzi?
 • Evidenčních systémů je více, umí tento něco navíc?
 • Jsme velká škola, lze v aplikaci jednoduše a efektivně filtrovat záznamy?
 • Jaké jsou uživatelské role v aplikaci?
 • Jak aplikace řeší hotovostní platby?
 • Jaké je omezení trial verze oproti plné verzi?
 • Mají rodiče přístup k náhledu účtu svého dítěte?

Je jich tam naopak více. V trial verzi totiž nenajdete funkční platební bránu, která je sice v systému SENECA integrována (nemusíte si tedy nic připlácet), ale tato funcionalita se musí při nasazení ostré verze řešit individuálně.

 

Jde především o první systém, který výrazně automatizuje důležité procesy (zasílání žádostí o zálohy, výpisy z účtů pro rodiče i učitele, vyúčtování plateb) včetně možnosti on-line plateb. Současně je v něm integrován mailový rozesílač s možností nastavení vlastních šablon. Zeptejte se na naší referenční škole.

Filtrování je jedna ze silných stránek aplikace. Můžete si definovat jakýkoliv filtr a ten si navíc následně uložit pro pozdější použití. Nejčastější filtry tak máte ihned k dispozici.

Většinou jde o role hospodář/hospodářka (administrátor) nebo třídní učitel/ka. Největší rozdíl je zejména v tom, že administrátor má širší práva v sekci AKCE, kde může uzavírat a vyúčtovávat jednotlivé akce a případně je opět otevírat.  

Podle dosavadních zkušeností je objem hotovostních plateb na školách v současnosti cca 4%. U takto minimálního počtu si škola sama zvolí způsob výběru hotovosti a pouze zapíše platby ručně do individuálního účtu žáka.

Trial verze má všechny funkcionality jako verze plná. Navíc se nejedná o demo, takže všechny data vložené do trialu budete moct po přechodu na plnou verzi dále používat. 

Jediné omezení, které trial verze má, je omezený počet debetních transakcí. Debetní transakce jsou omezené na 500 pohybů. 

Rodičům je 1x měsíčně zasílán report, ve kterém je vidět aktuální stav účtu a rozpis akcí, za které bylo z účtu žáka sraženo. Tento report je možné na vyžádání zaslat kdykoliv.

Licence, provoz, zabezpečení, ceny


 • Co je licenční poplatek?
 • Co je zahrnuto ve službě Podpora?
 • Uvedené ceny jsou konečné?
 • Můžeme kontaktovat uvedenou referenční školu?
 • Je možné v budoucnu aplikaci upravovat?
 • Technické zabezpečení aplikace a dat
 • Ochrana osobních údajů
 • Co obsahuje licence SENECA 1.0

Jde o poplatek, který obsahuje  licenci k aplikaci. Můžete si vybrat, zda za licenci budete platit měsíčně, ročně anebo si aplikaci jednorázově odkoupíte. Více se dozvíte v přehledu aplikace

Služba obsahuje technickou podporu v rámci které provozovatel vyřizuje požadavky zákazníků

Služba je garantována v pracovních dnech od 8:00 - 16:00.

- emailová podpora. Odpověď na dotazy je garantována do 2 pracovních dnů. Běžně ale odpovídáme  ihned. Dotazy směřujte na emailovou adresu info@cis.cz

- telefonická podpora na telefoním čísle 493 525 315

- denní kontrola logů a výpisu zpráv aplikace
- sledování chybových zpráv a jejich následné řešení dle typu události
- sledování správného fungování a chování aplikace v ostrém provozu
- údržba a mazání starých dat

Ano, uvedené ceny jsou již konečné pro každou školu. Náklady navíc se týkají pouze případných individuálních úprav dle konkrétních požadavků.

Určitě ano. Zeptete se na konkrétní přínosy aplikace těch, kteří ji reálně používají.

Ano a je to jedna z jejích největších výhod. Zakázkovému vývoji se věnujememe již od roku 1999 a můžeme vám tak aplikaci upravit přesně podle individuálních požadavků (individuální platební brána, ...)

Naše servery jsou umístěny v cloudu CIS (disková pole, storage servery, aplikační servery a další infrastruktura), vše redundantní, zajištěné proti jakémukoliv HW výpadku.

Zálohování kritických dat se provádí dislokovaně. Servery jsou ve vlastnictví a správě CIS.

Protože aplikace pracuje s databází, která obsahuje osobní údaje dětí, rodičů a učitelů, aplikace je nejen patřičně zabezpečena technicky, ale uživatel aplikace SENECA podepisuje Smlouvu o zpracování osobních údajů (jsme oficiálně evidováni na ÚOOÚ), ve které má garantované postupy dle současných právních norem a nového nařízení EU ve formě GDPR.

Stručný výpis funkcionalit:

• On-line webová aplikace provozovaná na serveru poskytovatele
• Jednoduché a uživatelsky příjemné rozhraní administrace
• Nastavení uživatelských rolí a práv – administrátor / ekonom / učitel
• Základní agenda - třídy, třídní učitel, žáci, akce, …
• Virtuální účty žáků - správa ze strany školy, výpisy pro rodiče a třídní učitele, …
• Platební brána
• Integrovaný rozesílač mailů - přednastavené šablony, možnost nastavení vlastních
• Exporty a importy (XCL, PDF, …), pokročilé filtrování podle nejrůznějších parametrů
• Efektivní a jednoduché filtrování záznamů, vytváření vlastních filtrů, ...
• Kompletní zajištění technického provozu aplikace + dohled nad aplikací