Funkce, které si na Senece zamilujete. Zveme Vás na náš webinář plný užitečných tipů! Registrujte se zde:

Bezpečnost a ochrana osobních údajů - SENECA

Při nakládání s osobními údaji se řídíme zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a nařízením EU GDPR.

Prohlášení:

Společnost CIS, s.r.o., jako provozovatel aplikace SENECA, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou povazžovány za přísně tajné a je s nimi zacházeno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Osobní údaje nejsou za žádných okolností poskytovány třetím stranám. 

Jaké údaje shromažďujeme?

Pro evidenci plateb v rámci aplikace SENECA, evidujeme následující údaje: jméno, příjmení a třídu žáků. U jejich zákonných zástupců pak evidujeme jméno, příjmení, emailovou adresu, telefon, adresu a číslo bankovního účtu. 

K čemu údaje slouží?

Údaje slouží pro přesnou evidenci plateb. Emailové adresy jsou používány pro zasílání informací o platbách, výpisů a dalších informací týkajících se školních akcí. Telefon slouží pro případ potřeby přímé komunikace se zákonnými zástupci. Číslo bankovního účtu je nutné pro správné párování plateb. Adresa zákonných zástupců je evidována pro potřeby poštovní korespondence.