Základní škola, Hořice, Komenského 338, www.zshorice.eu

vedení školy: 493 623 640, ekonomický úsek: 493 620 043

PaedDr. Kamil Vávra, bývalý ředitel školy:
„Jsme velmi spokojeni, třídní učitelé na naší škole již nedělají pokladníky. Nejen, že jim ušetříme cca 3 týdny času za rok, ale pozitivně tuto změnu vnímají i rodiče.“


Bc. Eva Kubištová, ekonomka školy
„Nenosím velké obnosy do banky, odpadlo přebírání a přepočítávání peněz od třídních učitelů.“