Pokud budete používat funci filtrování dat, můžete vybraná data využít k rychlé a efektivní komunikaci s rodiči nebo učiteli.